Priemyselné váhy

Vrecovacia váha s vertikálnym dávkovacím šnekom

ATZS-50

Vrecovacia váha s vertikálnym dávkovacím šnekom
Táto vrecovacia váha bola vyvinutá pre mlynársky priemyseľ na vrecovanie múky, ale úspešne sa dá používať na vrecovanie iných prašných materiálov do všetkých druhov vriec.
Vrecovacia váha ATZS-50 sa v princípe činnosti líši od bežných zariadení, ktoré múku navážia do vážnej nádoby, alebo priamo do vreca, kde dochádza k fluidizácii múky a objemovo sa nezmestí do vreca a počas prevádzky sa z vreca práši.
Princíp vrecovacej váhy ATZS-50 umožní navažovanie materiálu priamo do vreca pomocou vertikálne usporiadaného šneku. Vreco je pomocou pneumatiky je nasúvané na šnek a je spúšťané dolu podľa rýchlosti plnenia.Toto riešenie nevyžaduje triasanie ani odsávanie vriec pri čom vrecovanie je úplne bezprašné.
Dávkovací šnek umožní vyvinuť lisovací tlak podľa nastavenej hodnoty. Toto riešenie poskytuje výhody najmä pri stlačiteľných materiáloch ako je múka a pod.,ktoré iné zariadenia neumožňujú.
Meranie hmotnosti je riešené s tenzometrickými čidlami bez pákových prevodov.Údaje snímačov sa spracovávajú v elektronickej jednotke. Displej elektroniky okrem digitálne zobrazenej hmotnosti poskytuje textové informácie pre obsluhu pri prevádzke a nastavení parametrov vrecovania.Navažovanie je dvojstupňové -hrubé a jemné- a šnek je vybavený pneumatickým uzáverom. Čeluste, uzávery a zdvíhacie zariadenie sú ovládané elektropneumaticky.

Služby zariadenia
 • 8 základných programov
 • aut. optimalizácia jemného dávkovania
 • automatická korekcia dosypávania
 • digitálne zobrazenie
 • kontrolné váženie po každej dávke
 • elektronická sumarizácia počtu vriec
 • nastaviťeľný počet vriec
 • intervalová sumarizácia výkonu
 • automatické uchytávanie vriec
 • automatické zhadzovanie vriec
 • ovládanie odsunového dopravníka
Technické parametre
Rozsah váživosti: 10 až 50 kg
Presnosť: ±0,1kg/vreco
±1kg/100 vriec
Výkon: 200 vriec/hod
Rozmer vriec: 490-600 mm
Stlačený vzduch: min 0,6 MPa
Spotreba vzduchu: 18 norm.litr./vreco
Napätie: 400V/50Hz
Teplota okolia: -10....+40 °C
Technický popis

Nasadením vreca sa čeluste automaticky uzatvoria, zdvíhacie zariadenie nasunie vreco na šnek a rozbehne sa hrubé dávkovanie. Vreco je spúšťané dolu v pomere plnenia a presná hmotnosť sa nastaví s jemným dávkovaním. Po navážení sa vreco spustí úplne dolu a otvoria sa čeluste, vreco spadne na pásový dopravník. Riadiaci systém vreco odsunuje k šíjaciemu zariadeniu kde sa automaticky zastaví, čím umožňuje nasadenie ďaľšieho vreca. Počas navažovania sa dá predchádzajúce vreco zašiť.
Systém riadenia vrecovacej linky umožňuje prevádzku aj s jedným pracovníkom.

Vysoká presnosť
 • ± 1 kg na 100 kusov vriec
 • mikroprocesorové riadenie
Vysoký výkon
 • 200 vriec/hod
 • jednoduchá obsluha
 • automatická optimalizáci procesu
Vysoká životnosť
 • Stabilná konštrukcia
 • El. krytie IP 54
 • Váženie bez pohyblivých častí
Geometrické rozmery