Laboratorné prístroje a zariadenia

Lúpačka špaldovej pšenice

na domáce využitie

Výkon lúpania: 50 kg zrna / hod.Optimálna účinnosť lúpania sa nastavuje zmenou otáčok rotora pomocou frekvenčného meniča.


Príkon lúpačky: 1,1kW (230V,50Hz)
Príkon odsávača pliev: 0,55kW (230V,50Hz)

Výrobca: SANTEC, s.r.o. 930 16 VYDRANY č.196
Kontakt: +421 905 639650, +421 905 757338
www.santec.sk
e-mail: info@santec.sk, santec@santec.sk