Priemyselné váhy

Vrecovacia váha s predradenou vážnou nádobou

ETZS-50

Táto vrecovacia váha umožní vrecovať pri vysokej presnosti a vysokom výkone široký sortiment materiálov do otvorených vriec.
Materiál sa navažuje vo vážnej nádoby. Počas navažovania sa nasádzajú vrece čo umožňuje dosiahnuť výšší výkon vrecovania oproti váham, ktoré navažujú dávku priamo do vreca.
K váhe sa dá inštalovať a prispôsobiť dávkovacie zariadenia rôzneho typu podľa druhu materiálu. Umožňuje optimálne usporiadanie celej vrecovacej linky s vysokou presnosťou a výkonom pri jednoduchej a nenáročnej obsluhe. Okruh vrecovateľných matriálov zahrňuje všetky sypkých, granulovaných a prašných frakcií.
Meranie hmotnosti je riešené s tenzometrickými čidlami bez pákových prevodov. Údaje snímačov sa spracovávajú v elektronickej jednotke. Displej elektroniky okrem digitálne zobrazenej hmotnosti poskytuje textové informácie pre obsluhu pri prevádzke a nastavení parametrov vrecovania. Navažovanie je dvojstupňové -hrubé a jemné- a šnek je vybavený pneumatickým uzáverom. Čeluste, uzávery a zdvíhacie zariadenie sú ovládané elektropneumaticky. Ovládacia plocha elektroniky má hladkú prachtesnú klávesnicu a je umiestnená v prachotesnej oceľovej kazete.

Služby zariadenia
 • 8 základných programov
 • aut. optimalizácia jemného dávkovania
 • automatická korekcia dosypávania
 • digitálne zobrazenie
 • kontrolné váženie po každej dávke
 • elektronická sumarizácia počtu vriec
 • nastaviťeľný počet vriec
 • intervalová sumarizácia výkonu
 • automatické uchytávanie vriec
 • automatické zhadzovanie vriec
 • ovládanie odsunového dopravníka
Technické parametre
Rozsah váživosti: 10 až 50kg
Presnosť: ± 0,1kg/vreco
± 1kg/100 vriec
Výkon: 400 vriec/hod
Rozmer vriec: 340 - 500 mm
470-600 mm
Stlačený vzduch: min 0,6 MPa
Napätie: 400V /50Hz
Teplota okolia: -10....+40 °C
Technický popis

Po zapnutí zariadenia sa automaticky začína plnenie vážnej nádoby na požadovanú presnú hmotnosť. Ak je nasadené vreco na hrdlo váhy, objem vážnej nádoby sa automaticky vyprázdni do vreca. Cyklus sa opakuje automaticky. Ak do vreca sa presype celé množstvo materiálu, čeluste sa otvoria a môžeme nasadiť ďaľšie vreco. Po nasadení vreca objem vážnej nádoby sa opakovane vyprázdni. Na zabránenie prašnosti váha má vybudovaný vnútorný recirkulačný systém na odvod vzduchu z prázdneho vreca počas plnenia. Okrem toho zariadenie vyžaduje napojenie na aspiračný systém objektu.

Vysoká presnosť
 • ± 1 kg na 100 kusov vriec
 • mikroprocesorové riadenie
Vysoký výkon
 • 400 vriec/hod
 • jednoduchá obsluha
 • automatická optimalizáci procesu
Vysoká životnosť
 • Stabilná konštrukcia
 • El. krytie IP 54
 • Váženie bez pohyblivých častí
Geometrické rozmery