Priemyselné váhy

Sáčkovacia váha

HTZS-10

Elektronická sáčkovacia váha požadovanú hmotnosť dávkuje priamo do sáčkov. Zariadenie používame na plnenie papierových a podobných sáčkov z pevného materiálu. Sáčkovacia hlava je dvojitá, má dva vedľa seba umiestnené sáčkovavie miesta. Sáčky sa uchytávajú pneumaticky, po naplnení sú spustené na pásový dopravník. Vodorovne umiestnený dávkovací šnek striedavo plní jednotlivé sáčky.
Meranie hmotnosti je riešené s tenzometrickými čidlami bez pákových prevodov. Údaje snímačov sa spracovávajú v elektronickej jednotke. Displej elektroniky okrem digitálne zobrazenej hmotnosti poskytuje textové informácie pre obsluhu pri prevádzke a nastavení parametrov sáčkovania. Ovládacia plocha elektroniky má hladkú prachtesnú klávesnicu a je umiestnená v prachotesnej oceľovej kazete.

Služby zariadenia
 • 8 základných programov
 • aut. optimalizácia jemného dávkovania
 • automatická korekcia dosypávania
 • digitálne zobrazenie
 • kontrolné váženie po každej dávke
 • elektronická sumarizácia počtu vriec
 • nastaviteľný počet sáčkov
 • intervalová sumarizácia výkonu
Technické parametre
Rozsah váživosti: 1 až 5kg
Presnosť: ± 0,01kg/vreco
± 0,1kg/100 vriec
Výkon: 500 dávok/hod
Minimálny rozmer sáčkov: 65x100x250
Maximálny rozmer sáčkov:100x200x400
Stlačený vzduch: min 0,6 MPa
Napätie: 400V /50Hz
Teplota okolia: 0....+40 °C
Technický popis

Po nasadení pneumatické štipce prichytia sáčok a plnenie začína automaticky hrubým dávkovaním. Jemným dávkovaním sa dokončí dávka a sáčok padne na pracovný sôl alebo na pásový dopravník. Ak je nasadený sáčok na druhom plniacom hrdle v dávkovaní sa pokračuje automaticky. Zariadenie je potrebné napojiť na aspiračný systém objektu.

Vysoká presnosť
 • ± 0,1 kg na 100 kusov vriec
 • mikroprocesorové riadenie
 • režim váženia brutto alebo netto
Dobrý výkon
 • 500 dávok/hod
 • jednoduchá obsluha
 • automatická optimalizáci procesu
Vysoká životnosť
 • Stabilná konštrukcia
 • El. krytie IP 54
 • Váženie bez pohyblivých častí
Geometrické rozmery