Chladenie obilnín

Prenosné vetranie
(úsporné riešenie)
  • Schladí 15 ton obilia v rádiuse 3 m za 24 hodín
  • Ventilátor má 2 m elektrický prívod
  • Jednofázové prenosné zariadenie
  • Max. prietok vzduchu 500 m3/hod
Extra silné prenosné vetranie
(intenzívnejšie vetranie rýchlejší výsledok)
  • Schladí 15 ton obilia v rádiuse ť m za 24 hodín
  • Ventilátor má 2 m elektrický prívod s 13 A zásuvkou
  • Jednofázové prenosné zariadenie
  • Max. prietok vzduchu 625m3/hod

Prenosné a ekonomické chladenie

Kvalita zahrievaného obilia prudko klesá.
Pri optimálnej teplote sa dá obilie
bezpečne skladovať a obmedziť
rozmnožovanie skladových škodcov.
Kvalita nevetraného obilia navonok
vyzerá uspokojivo, ale k zahrievaniu dôjde nečakane rýchlo . Vetrací systém umožní
predchádzať problémom kvality obilnín a olejnín.

Extra rýchle chladenie a sušenie
na potrebnom mieste so skladovým
a prenosným vetraním

Vetrací ventilátor
jednoducho
pripojíme
k prenosnej vetracej
rúre, tým
dosiahneme
rýchlejšie vetranie
Dá sa vybrať medzi
ventilátormi F2 a F3,
tým dosiahneme
ešte
rýchlejšie vetranie
K ventilátorom F2 a F3
sa dá pripojiť ohrevný
adaptér, tým docielime
ešte rýchlejšie vetranie
spojené sušením

SKLADOVÝ
VENTILAČNÝ SYSTÉM

PRENOSNÉ
VETRANIE

Priekopníkom praktického, úsporného
vetrania menších objemov obilnín je
Lischman Ltd. Umožní a uľahčí chladenie
a sušenie v rôznych typoch skladov a
obilných síl. Je to vertikálne uložené
perforované potrubie, ktoré
sa umiestňuje pri naskladòovaní. Dá sa
používať v ľubovoľnej plodine. Potrubie je tuhé a ľahko
montovateľné. Pomôže predchádzaniu zahrievania obilia a
rozmnožovania škodcov. Zabezpeèí potrebné prevetrávanie a
v prípade potreby sušenie obilia.
Ak je nedostatoèné prírodzené vetranie bilia,
dochádza k zahrievaniu. V tomto prípade sa
dá riešiť problém s prenosným vetracím
systémom. ľahko sa naskrutkuje do obilia
v potrebnom mieste, prevetrávaním schladí
obilie na požadovanú teplotu.
Prenosné vetranie v základnom prevedení
ochladí 15 ton obilia za 24 hodín, kým prevedenie extra
ochladí 32 ton obilia za 12 hodín. Prenosný vetrací systém
s ventilátorom sa vyrába aj špeciálne na vetranie repky olejnej.

Riadiace termostaty
k vetracím zariadeniam

Riadiaci termostat slúži na riadenie vetrania obilnín v úspornom režime. Riadi
činnosť ventilátora v nastavenom
teplotnom rozmedzí chladiaceho vzduchu.
Uvedenie do prevádzky je jednoduché, ventilátor sa pripojí k sieti cez termostat.
Ponúkame riadiace termostaty aj na
princípe merania teploty a vlhkosti obilia.