Laboratorné prístroje a zariadenia

Poloautomatický vlhkomer na obilie

GAC 500 XT

S možnosťou kontroly kvality zrna priamo na poli.
Vďaka technológii prevzatej z osvedčených vlhkomerov GAC 2100 zabezpečuje GAC 500 XT vysoko presné merania v ekonomickom prevedení. Prístroj je prepravovateľný a použiteľný priamo v teréne pri napájaní 12–24 V.
Pri stacionárnej prevádzke sa môže pripojiť na el. sieť 220 V.
Prístroj zobrazuje naraz: nameranú vlhkosť, teplotu, mernú hmotnosť spolu s názvom meranej plodiny. Môže obsahovať až 8 kedykoľvek preprogramovateľných kalibrácií.
Max. prípustná teplota zrna je až 50°C. Opakovateľnosť merania vlhkosti je +/- 0,3%.

GAC 2100 BI

Nedeštruktívny vlhkomer 1. triedy presnosti pre obchodný styk na meranie vlhkosti obilnín, strukovín a olejnín. Pri meraní sa do násypky vlhkomera nasype vzorka, a po stlačení tlačítka "Naplniť" je za cca šestnácť sekúnd automaticky zmeraná vlhkosť vzorky (vrátane dopravy vzorky do dvojkomorovej meriacej cely, zistenia dielektrických parametrov, hmotnosti, teploty, prepočtu a korekcie hodnôt a zobrazenia výsledku merania - vlhkosti, objemovej hmotnosti a teploty - na grafickom displeji).
Komunikácia s uživateľom prebieha v slovenskom jazyku.
Vlhkomer umožňuje komunikáciu so servisnou organizáciou alebo Slovenskou legálnou metrológiou cez modem. Tlačiareň a modem nie sú súčasťou dodávky.
Do vlhkomera je možné vložiť až 64 kalibračných kriviek, z toho 24 zákaznických (neoverených - pre technologické alebo prevádzkové účely).
( zapojiteľný do siete )

GAC 2100 AGRI

Jedná sa o vlhkomer od toho istého výrobcu a rovnakej typovej rady ako GAC 2100 BI. Je to vlhkomer 1. triedy presnosti pre obchodný styk pre väčšie poľnohospodárske podniky a farmárov. Tento vlhkomer má parametre, ktoré sú podobné ako u modelu GAC 2100 Bl, okrem:

  • rýchlosť merania je cca 45 sek.
  • do vlhkomera je možné vložiť 8 kalibračných kriviek.
  • vlhkomer nekomunikuje cez modem.