Laboratorné prístroje a zariadenia

QC-124

Laboratórny šrotovník

Kompatibilita pre infračervené prístroje NIR
Kompatibilita pre stanovenie čísla poklesu Falling Number a Gluten index.

Kaldivkový šrotovník so zvoliteľným sitom:
Priemer otvorov sít: 0.8mm , 1,00 mm, 1,3 mm, 1,50 mm, 1,8 mm
Výkon:300 gramm za 30 až 50 sekúnd