Priemyselné váhy

Karuselová vrecovacia váha

KTZS-10