EVOL consulting

výroba, distribúcia, servis
laboratórnych prístrojov
a zariadení
Manažovanie ISO 9001:2015,
ISO 22000, HACCP v potravinárstve
Zmena zákona v potravinárstve!

LABORATÓRNY PRÍSTROJ
NA STANOVENIE ČÍSLA
POKLESU

Laboratórny prístroj typu ED 3000
je určený na stanovenie „Čísla
poklesu” t.j. amylolytickej aktivity
zrna - vo vzorkách pšeničného,
ražného šrotu resp. múky v zmysle
STN ISO 3093.

LABORATÓRNA LÚPAČKA
SLNEČNICE A ŠPALDY

Lúpačka je určená na lúpanie
slnečnicových semien a špaldy
na prípravu vzoriek k meraniu ich
kvalitatívnych ukazovateľov
metódou NIR .