Laboratorné prístroje a zariadenia

Mininfra Scan-TPlus ®

Infračervený analyzátor obilnín olejnín a múk a kŕmnych zmesí

Prenosný prístroj na rýchle a presné meranie kvality v blízkej infračervenej oblasti svetla: obilniny, kukurica, sójové bôby, repka, slnečnica v celom zrne, obilné múky, sójový extrahovaný šrot, kŕmne zmesi.

Rýchloanalyzátor na meranie obsahu: dusíkaté látky – proteíny, vlhkosť – obsah vody, mokrý lepok, sedimentačná hodnota – Zelenyho index, popol, w0, kyselina olejová, olej, škrob.

Prenosné prevedenie

Malé rozmery a nízka hmotnosť prístroja Mininfra Scan-TPlus® umožňuje jeho používanie na viacerých skladoch ako aj priamo na poliach. Na uľahčenie prenosu je príslušenstvom Mininfra Scan-TPlus® hliníkový bezpečnostný kufor. Pomocou 12 V zástrčky je prístroj prevádzkovateľný z konektoru osobného vozidla.

Vynikajúca presnosť merania

Prístroj meranú vzorku presvieti pomocou rýchlo rotujúceho zväzku svetla a pri dopredu stanovených vlnových dĺžkach nameria jej spektrum. Za 1 minútu prístroj vykoná niekoľko sto čiastkových meraní, čo zabezpečuje vynikajúcu reprodukciu výsledkov a umožňuje presné meranie akostných ukazovateľov obilnín, olejnín a múk bez predchádzajúcej prípravy vzoriek.

Jednoduchá obsluha

Farebný 7” dotykový LCD displej s vysokým jasom a prehľadné ovládacie menu umožňujú jednoduchú a pohodlnú obsluhu prístroja.

Príprava vzorky

Na dávkovanie vzoriek do prístroja Mininfra Scan-TPlus® slúžia kyvety podľa veľkosti a druhu zŕn v rôznych šírkach. Kyvety Mininfra Scan-TPlus® sú robustné, ľahko čistiteľné. Ich obsluha je jednoduchá, napr. zrniny sa dajú plniť naberaním.