Laboratorné prístroje a zariadenia

Mininfra SmarT ®

Infračervený analyzátor obilnín olejnín a múk a kŕmnych zmesí

Prenosný prístroj na rýchle a presné meranie kvality v blízkej infračervenej oblasti svetla: obilniny, kukurica, sójové bôby, repka, slnečnica v celom zrne, obilné múky, sójový extrahovaný šrot, kŕmne zmesi.

Rýchloanalyzátor na meranie obsahu: dusíkaté látky – proteíny, vlhkosť – obsah vody, mokrý lepok, sedimentačná hodnota – Zelenyho index, popol, w0, kyselina olejová, olej, škrob.

Špeciálna optika

Mininfra SmarT pomocou špeciálnej infračervenej optiky a techniky dávkovania vzorky meria kvalitu obilnín, olejnín v celom zrne a múky vynikajúcou presnosťou s krátkou- a dlhodobou stabilitou. Jedinečný optický kompenzačný systém umožňuje meranie ihneď po zapnutí prístroja.

Vynikajúca presnosť merania

Prístroj meranú vzorku presvieti pomocou rýchlo rotujúceho zväzku svetla a pri dopredu stanovených vlnových dĺžkach nameria jej spektrum. Prístroj vykoná za 1 minútu niekoľko sto čiastkových meraní, čo zabezpečuje vynikajúcu reprodukciu výsledkov a presné meranie akostných ukazovateľov obilnín, olejnín a múky bez predchádzajúcej prípravy vzoriek.

Jednoduchá obsluha

Farebný 7” dotykový LCD displej s vysokým jasom a automatický systém nastavenia hrúbky meracej komory zabezpečujú jednoduchú a pohodlnú obsluhu prístroja.

Servis

Prístroj po pripojení do siete umožňuje vykonať servisný zásah na diaľku cez centrálny server výrobcu.

Prístup k výsledkom

Súčasťou dodávky je softwar Mininfra Klient , ktorý umožňuje zakódovaný prístup užívateľa k nameraným výsledkom zo vzdialeného počítača.